ศูนยืฝึกอาชีพชุมชน วิชาการ การทอผ้าขาวม้า พิมพ์
เขียนโดย namnao   
วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:18 น.

กศน.ตำบลน้ำหนาว  จัดกิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  วิชาการทอผ้าขาวม้า 


ในวันที่ 2  - 11  มิถุนายน 2558  ณ. หมู่ที่ 5  ตำบลน้ำหนาว  อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:23 น.