โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบล ประจำปี งบประมาณ 2559 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 เวลา 15:13 น.

กศน.อำเภอน้ำหนาว  เข้าร่วมโครงการ พัฒนาบุคลากร ด้านการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบล ประจำปี งบประมาณ 2559 

ร่วมกับบุคลากร กศน.อำเภอหล่มเก่า  ในวันที่ 7  เมษายน 2559  ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอหล่มเก่า  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 เวลา 15:25 น.