สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 59 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 10:34 น.


ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำหนาว  จัดกิจกรรมโครงการ สัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 59  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้จักประโยชนืของการอ่านและการค้นคว้า  ในวันที่ 6  สิงหาคม 2559  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำหนาวแก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 11:07 น.