โครงการ อบรมธรรมะกับการศึกษาตลอดชีวิต พิมพ์
เขียนโดย namnao   
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2015 เวลา 10:09 น.

กศน.อำเภอน้ำหนาว  จัดกิจกรรม โครงการ  ค่าย อบรมธรรมะกับการศึกษาตลอดชีวิต

 

เพื่อสร้างความตระหนักด้านการมีคุณธรรม และจริยธรรม และหน้าที่ของตนเองในมิติต่างๆ  เพื่อนำหลักธรรมตามหลีักพระพุทธศาสนามรปรับใช้ในชีวิตประจำวัน   ในวันที่ 23 -025  มิถุนายน 58  ณ.วัดป่าสันติธรรมนิโรธธรรมะ  หมู่ที่ 6  บ้านห้วยแปก  ต. น้ำหนาว  อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบุรณ์แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2015 เวลา 10:23 น.