โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน. โซนลูกพ่อขุน พิมพ์

ศน.อำเภอน้ำหนาว เข้าร่วมกิจกรรม อบรมลุกเสือวิสามัญ กศน.โซนลูกพ่อขุน โดยมี กศน. หล่มสัก  กศน. หล่มเก่า และ กศน.เขาค้อ

ร่้วมกิจกรรม  เพื่อให้นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ประสบการณ์ เป็นคนดีของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ  และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  ในวันที่ 23-25  มกราคม ณ.มิสตี้เวล อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย กศน.อำเภอน้ำหนาว มีบุคลากร ครู และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 26  คนแก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 เวลา 14:58 น.