ห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2559 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2016 เวลา 11:06 น.

ในวันที่ 22  กันยายน  2559  กศน.อำเภอน้ำหนาว  เข้าร่วมกิจกรรม ห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่   ณ วัดใหม่เจริญธรรม  หมู่ที่ 1  ตำบลหลักด่าน  อำเภอน้ำหนาว      จังหวัดเพชรบูรณ์   โดย กศน.อำเภอน้ำหนาว  มีบริการ ตจัดผม ชาย - หญิง ฟรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ และ  บริการหนังสืออ่านฟรี