ป้ายโฆษณา

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ป้ายโฆษณา

กลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:33 น.
กลุ่มอาชีพปลูกกล้วยหอมทอง

ผู้นำ :นางเซ็ง โพธิ์ศรี
โทรศัพท์ :056-779101
E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม :เลขที่ 4 บ้านห้วยยางทอง หมู่ที่ 9 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
- มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม จำนวน 5 คน เพื่อประสานกับสมาชิก และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพ และส่งตลาดได้ทันตามกำหนด
- มีการประชุม วางแผนการผลิต การส่งสินค้า เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้เท่าเทียมกัน
- ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก
- มีสหกรณ์กลุ่ม สนับสนุนปัจจัยการผลิต และเป็นทุนให้กับสมาชิกกลุ่มอีกทางเลือกหนึ่ง


กลุ่มในชุมชน
1. กลุ่มอาชีพปลูกกล้วยหอมทอง
2. กลุ่มจักสาน ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่


สภาพการรวมตัว
เป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน สามารถเอื้ออำนวยด้านตลาดร่วมกันได้ ในผลิตภัณฑ์สามารถนำส่งออกจำหน่ายได้อีกทางหนึ่ง โดยมีพ่อค้ามาสั่งซื้อ เพราะกลุ่มจะเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
กลุ่มร่วมจัดทำกิจกรรม เป็นจุด ๆ ละ 3 – 4 คน โดยใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ส่วนวัตถุดิบนั้น มีอยู่ในพื้นที่ วัสดุที่ใช้นำมาจากพื้นที่ทั้งหมด

อาณาเขต / ที่ตั้ง
กลุ่มตั้งอยู่ในเขตของหมู่บ้าน ห่างจากจุดตำบล 3 กิโลเมตร ถนนลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้านเป็นคอนกรีตตลอดสาย

จำนวนประชากร
จำนวน 25 ราย

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำไร่ข้าวโพด

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
รับจ้าง ทำจักสาน

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เริ่มลดลง หาระยะทางไกลขึ้น (วัตถุดิบ)
- กิจกรรมกลุ่ม เริ่มขยายสู่หมู่บ้านอื่นมากขึ้น ราคาตกต่ำลง ต้องคัดคุณภาพมากขึ้น

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
- เริ่มหากิจกรรมใหม่ ๆ มาเสริมกิจกรรม
- พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- ประสานเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ เพื่อลดทอนเรื่องปัญหาการตลาด

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:55 น.
 

พยากรณ์อากาศ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

book

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

จัดทำโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว

ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ 056-779121 โทรสาร 056-779026

Webmaster : kanitta1984@hotmail.com