ป้ายโฆษณา

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 68 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ป้ายโฆษณา

กลุ่มทำข้าวหลาม

 
ผู้นำ :
นางตัน ตู้ภูมิ
โทรศัพท์ :
 
E-Mail :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม :
เลขที่ 37 หมู่ที่ 6 ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
เดิมกลุ่มรวมกันจัดทำข้าวหลามเพื่อการบริโภค ต่อมาได้นำเข้าประกวดงานข้าวหลามประจำปีของอำเภอน้ำหนาว ได้รับรางวัลชนะเลิศ จึงได้ริเริ่มทำเพื่อการจำหน่าย โดยใช้บริเวณสามแยก ทางเข้าอำเภอเป็นจุดจำหน่าย จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในปัจจุบัน

กลุ่มในชุมชน
1 กลุ่ม คือ กลุ่มทำข้าวหลาม

สภาพการรวมตัว
สมาชิกกลุ่มเป็นกลุ่มสตรีทั้งหมด รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมข้าวหลาม โดยบางส่วนจะเป็นผู้จัดหาไม้ วัตถุดิบ บางส่วนจะเป็นผู้ปรุงรสชาด และบางส่วนจะเป็นผู้จำหน่าย โดยการแบ่งจำหน่ายเป็นร้านค้าในแต่ละร้าน

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
พื้นที่ตั้งกลุ่ม อยู่ในเขตป่าสงวน และติดกับเขตอุทยานบางส่วนมีไม้ไผ่ วัตถุดิบมีเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่ม ในการประกอบอาชีพเสริมแก่กลุ่ม หรือประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี เดิมนั้นตัดไม้ข้าวหลามส่งขายต่างจังหวัด ปัจจุบันผลิตเอง ทำเอง ขายเอง

อาณาเขต / ที่ตั้ง
พื้นที่หมู่บ้าน กลุ่ม ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติบางส่วน พื้นที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มาก

จำนวนประชากร
กลุ่มมีสมาชิก จำนวน 19 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำไร่

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ค้าขาย และขายของป่า

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- การจำหน่ายยังมีตลาดไม่เพียงพอ

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
- กลุ่มทำข้าวหลาม ตั้งอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติ และติดเขตอุทยานในบางส่วน ควรมีการจัดการปลูกไม้เพื่อทำข้าวหลาม เพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า ปลูกเอง ดูแลเอง เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มเอง

 

พยากรณ์อากาศ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

book

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

จัดทำโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว

ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ 056-779121 โทรสาร 056-779026

Webmaster : kanitta1984@hotmail.com