ป้ายโฆษณา

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ป้ายโฆษณา

โครงการการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ( care give ) หลักสูตร 70 ชั่วโมง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 01 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:37 น.

ในระหว่างวันที่  18 -  28  มกราคม 2561 กศน.อำเภอน้ำหนาว  จัดกิจกรรมโครงการ  การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( care give) หลักสูตร 70 ชั่วโมง


เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของคนในชุมชนและมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักด่าน  อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์
 

พยากรณ์อากาศ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

book

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

จัดทำโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว

ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ 056-779121 โทรสาร 056-779026

Webmaster : kanitta1984@hotmail.com