ป้ายโฆษณา

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ป้ายโฆษณา

โครงการคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างอุดมการณ์ ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2017 เวลา 09:48 น.

ในวันที่ 13-15  ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอน้ำหนาว  จัดกิจกรรมโครงการ ค่ายคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างอุดมการณ์ ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ


เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์เป็นประมุขมีความเป็นพลเมืองดีเคารพความคิดของผู้อื่นความแตกต่างที่หลากหลายความคิดและปลูกฝังคุณธรรมสร้างวินัย ณ วัดเวฬุวัรรณวนาราม (ภูไผ่) สาขาวัดมหาธาตุ ม.5 บ้านนาพอสอง ตำบลน้ำหนาว  อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์
 

พยากรณ์อากาศ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

book

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

จัดทำโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว

ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ 056-779121 โทรสาร 056-779026

Webmaster : kanitta1984@hotmail.com