ป้ายโฆษณา

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ป้ายโฆษณา

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย namnao   
วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 11:03 น.

ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำหนาว  จัดกิจกรรม  สัปดาห์ห้องสมุด  ขึ้น  ในวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2555  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำหนาว  เพื่อให้ผุ้ใช้บริการห้องสมุดได้ศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบที่ต้องการ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร   และได้เล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดและประโยชน์ที่ได้รับจากห้องสมุด  ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า      และในวันที่ 8  สิงหาคม 2555  มีคณะครู และนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว ได้มาีร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2012 เวลา 16:09 น.
 

พยากรณ์อากาศ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

book

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

จัดทำโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว

ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ 056-779121 โทรสาร 056-779026

Webmaster : kanitta1984@hotmail.com